לה גופרה

המייסדים 62 קניון קרסו, Even Yehuda, Israel
4.40 (1)
$
No vegan rating

Dishes

Served by this restaurant, reviewed by the abillion community 🌱
Get abillion app