Hiriketiya beach bus Restaurant

XP64+QMJ, Hiriketiya, Sri Lanka
4.40 (1)
$$
Friendly
Sri lankan

Recent Reviews

Dishes

Served by this restaurant, reviewed by the abillion community 🌱
Get abillion app