Our purpose

Post by vacaloura

Que Vacaloura cumpla 10 anos o ano que vén, depende de ti

Isto non é unha campaña máis. É un verdadeiro grito de auxilio. Hai dous anos pedíamos de xeito desesperado axuda para mercar un novo terreo, co voso enorme apoio, conseguíamolo.

Despois, comezamos a segunda parte da campaña, para poder construír as obras necesarias para poder mudarnos a ese novo paraíso. Pero moita xente pensou que ao adquirir o terreo xa estaba todo feito e relaxouse, iso unido á crise que nos afecta a todes fixo que o apoio caera estrepitosamente.

Por desgraza, se a situación dos animais hai dous anos era urxente... Agora é crítica. Cos temporais destes días saíu voando o tellado das cabras, inundouse a caseta dos porcos, enlamouse de tal xeito a zona de paso das ovellas cara o terreo grande que se quedan enterradas de camiño e tiveron que quedar varios días sen poder saír...

A nós o corazón pésanos cada día un pouco máis e vemos a fin do proxecto á volta da esquina, cando case parecía que saboreábamos a súa estabilidade coa compra do terreo definitivo.

Queremos ser positives e seguir loitando ata que non nos queden folgos, pero tampouco queremos que os animais paguen a nosa cabezonería, eles necesitan ser felices en Vacaloura ou noutro lugar. Por desgraza, tampouco derivalos a outro lugar é fácil pois levamos recibindo peticións de axuda de outros refuxios que pechan durante os últimos anos e cada vez os santuarios estamos máis saturados e máis atados de mans para botar unha man neses casos. Non queremos poñerllo máis difícil aes noses compañeires que tamén loitan por sacar adiante os seus proxectos.

A toda esta situación debemos sumar que tivemos unha inspección de medioambiente a raíz da Declaración Responsable de Tenza de Especies Invasoras. Iso precipitou que nos esixan sacarnos o núcleo zoolóxico xa (por agora só tiñamos permisos REGA). No terreo actual, co estado das instalacións, xa nos aseguran que non nolo van conceder. Pídennos que presentemos a documentación para conseguir o permiso en Arzúa. Presentarémola nos próximos días. Dende ese momento, en 6 meses, virannos a facer unha inspección para comprobar que tódalas instalacións son correctas, polo que terán que estar construídas.

Sempre temos en conta que es noses seguidores non son grandes fortunas e moitas veces son persoas que xa colaboran con varios proxectos, por iso, ocorréusenos que a maneira de poder solucionar os dous problemas principais que temos: a construción de novas instalacións e a dotación dunha seguridade económica que faga viable a continuidade do proxecto, pasa por aportacións económicas pequenas. Xa que dende os bancos non conseguimos que nos concedan unha hipoteca, queremos empregar o grupo de teaming Salvar Santuario Vacaloura para conseguir unha base de 5000 teamers que nos axuden a acadar os nosos obxectivos. É un obxectivo ambicioso, pero tamén a nosa última baza, así que temos esperanza, porque perdela sería dicir adeus á nosa familia e a este proxecto ao que entregamos os últimos 10 anos da nosa vida e co que levábamos soñando moitos máis e negámonos a crer que iso poida pasar.

Pedímosvos co corazón na man que vos sumedes ao noso grupo de teaming e que nos axudedes a difundir, sen rendirvos, ata que academos o noso obxectivo.

Vacaloura nunca foi nada sen o voso apoio e finalmente será nada sen el. Xuntas, sen embargo, somos capaces de cambiar o mundo e de salvar non só centos, senón miles de vidas, preto de 4000 nestes 10 anos... Axúdanos a sobrevivir, únete:

E difunde 💚

😔😔😔

Que Vacaloura cumpla 10 años el año que viene, depende de ti

Esto no es una campaña más. Es un verdadero grito de auxilio. Hace dos años os pedíamos de manera desesperada ayuda para comprar un nuevo terreno, con vuestro enorme apoyo, lo conseguíamos.

Después, comenzamos la segunda parte de la campaña, para poder construir las obras necesarias para poder mudarnos a ese nuevo paraíso. Pero mucha gente pensó que al adquirir el terreno ya estaba todo hecho y se relajó, eso unido a la crisis que nos afecta la todes hizo que el apoyo cayese estrepitosamente.

Por desgracia, si la situación de los animales hace dos años era urgente... Ahora es crítica. Con los temporales de estos días salió volando el tejado de las cabras, se inundó la caseta de los cerdos, se enlamó de tal manera la zona de paso de las ovejas hacia el terreno grande que se quedan enterradas de camino y tuvieron que quedar varios días sin poder salir...

A nosotres el corazón nos pesan cada día un poco más y vemos el fin del proyecto a la vuelta de la esquina, cuando casi parecía que saboreábamos su estabilidad con la compra del terreno definitivo.

Queremos ser positives y seguir luchando hasta que no nos quede aliento, pero tampoco queremos que los animales paguen nuestra cabezonería, ellos necesitan ser felices en Vacaloura o en otro lugar. Por desgracia, tampoco derivarlos a otro lugar es fácil pues llevamos recibiendo peticiones de ayuda de otros refugios que cierran durante los últimos años y cada vez los santuarios estamos más saturados y más atados de manos para echar una mano en esos casos. No queremos ponérselo más difícil a nuestres compañeres que también luchan por sacar adelante sus proyectos.

A toda esta situación debemos sumar que tuvimos una inspección de medioambiente a raíz de la Declaración Responsable de Tenencia de Especies Invasoras. Eso precipitó que nos exijan sacarnos el núcleo zoológico ya (por ahora solo teníamos permisos REGA). En el terreno actual, con el estado de las instalaciones, ya nos aseguran que no nos lo van a conceder. Nos piden que presentemos la documentación para conseguir el permiso en Arzúa. La presentaremos en los próximos días. Desde ese momento, en 6 meses, nos vendrán a hacer una inspección para comprobar que todas las instalaciones son correctas, por lo que tendrán que estar construidas.

Siempre tenemos en cuenta que nuestres seguidores no son grandes fortunas y muchas veces son personas que ya colaboran con varios proyectos, por eso, se nos ocurrió que la manera de poder solucionar los dos problemas principales que tenemos: la construcción de nuevas instalaciones y la dotación de una seguridad económica que haga viable la continuidad del proyecto, pasa por aportaciones económicas pequeñas. Ya que desde los bancos no conseguimos que nos concedan una hipoteca, queremos emplear el grupo de teaming Salvar Santuario Vacaloura para conseguir una base de 5000 teamers que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. Es un objetivo ambicioso, pero también nuestra última baza, así que tenemos esperanza, porque perderla sería decir adiós a nuestra familia y a este proyecto al que entregamos los últimos 10 años de nuestra vida y con el llevamos soñando muchos más y nos negamos a creer que eso pueda pasar.

Os pedimos con el corazón en la mano que os suméis a nuestro grupo de teaming y que nos ayudéis a difundir, sin rendiros, hasta que alcancemos nuestro objetivo.

Vacaloura nunca fue nada sin vuestro apoyo y finalmente será nada sin él. Juntas, sin embargo, somos capaces de cambiar el mundo y de salvar no solo cientos, sino miles de vidas, cerca de 4000 en estos 10 años... Ayúdanos a sobrevivir, únete:

https://www.teaming.net/salvarsantuariovacaloura

Y difunde 💚

#santuariovacaloura #salvarsantuariovacaloura #govegan #veganfortheanimals #teaming #help #paraisovacaloura

34 likes
1 YEAR AGO
trosky Espero que al menos esta publicación reciba el dólar entero5 likesReply
bluesoul Do you speak English? I don't speak Spanish and did not understand everything fromthe translation feature here on abillion, but from what I understand, you have an emergency situation. Would abillion credits donated to you help as well?3 likesReply
vacaloura Yes, we are currently in an emergency situation.
And yes, ABillion credits could help and also we've started a funding campaign to help raise money in this platform:
https://www.teaming.net/salvarsantuariovacaloura

All help is welcome ☺️
Thank you so much for asking.
Also, we are making another post in English so if you want to check it later and share, it would help a lot.
Thanks again for being so kind 💚3 likesReply
bluesoul I shared the English version too and I also joined your group on Teaming ♥️ and I will review some stuff and donate some credits tomorrow. I really hope you can make it 🙏4 likesReply
vacaloura Thank you so much! 💚💚💚3 likesReply
rosaliab We want #thewholedollarback so we can really help #santuariovacaloura and other sanctuaries in an emergency situation4 likesReply
bluesoul 💯4 likesReply
Post
Get abillion app